YearJOS PrizeOkada Prize
2001Tsutomu IkedaKaoru Ichikawa, Jun Nishikawa
2002Masaki KawabeHajime Obata, Yasuhiro Hasumi
2003Eiichiro TanoueMichio Kawamiya, Tsuneo Ono
2004Motoyoshi IkedaYoshihiro Niwa, Masatoshi Moku
2005Toshitaka GamoYugo Shimizu, Jun Nishioka
2006Satoru TaguchiTomoki Tozuka, Atsushi Yamaguchi
2007Michio KishiTomohiro Nakamura, Ryuji Machida
2008Toshiyuki HibiyaMichiyo Kawai, Hideyuki Nakano
2009Mitsuo UematsuYouhei Yamashita, Fumiaki Kobashi
2010Shinichi UyeHiromichi Ueno, Naoki Yoshie
YearUda Prize 
2001Yoshio Horibe, Hiroshi Iwamiya
2002Hiroyuki Tsubota
2003Masaaki Aota
2004Keisuke Taira
2005Yoshiaki Toba, Akira Taniguchi
2006James J.OfBrien, late Toshisuke Nakai
2007Hisashi Mitsuyasu
2008Shizuo Tsunogai, Masaaki Wakatsuchi
2009Shiro Imawaki
2010Sanae Unoki, Takeshi Kimoto