YearJOS PrizeOkada Prize
2021Naoto EbuchiTakahiro Tanaka, Atsushi Kubo
2022Maso IshiiEiji Masunaga, Haruka Takagi
2023Shang-Pin XieTakashi Ijichi, Shotaro Takano
2024Jun NishiokaYohei Onuki, Linjie Zheng
YearUda Prize 
2021Motoyoshi Ikeda
2022Masaji Matsuyama, Shuichi Watanabe
2023Joji Ishizaka, Sei-ichi Saitoh
2024Kimio Hanawa
YearYoshida Prize 
2023Julian P. McCreary, Jr.
2024Anya Mary Waite