YearJOS PrizeOkada Prize
2021Naoto EbuchiTakahiro Tanaka, Atsushi, Kubo
YearUda Prize 
2021Motoyoshi Ikeda