YearJOS PrizeOkada Prize
1991Takahisa NemotoKazunori Akitomo, Joji Ishizaka
1992Masayuki TakahashiSatoshi Sakai, Tsuneo Odate
1993Hisashi MitsuyasuHideshige Takada, Qiu Bo
1994Yoshiaki MaitaNaoto Ebuchi, Toshi Nagata
1995Toshihiko TeramotoHumio Mitsudera, Takeshi Naganuma
1996Humitake SekiYutaka Watanabe, Keiichiro Ohshima
1997Toshio YamagataToshio Suga, Takeshi Nakatsuka
1998Yoshiyuki NozakiHiroaki Saito, Yasuhiro Yamanaka
1999Isao KoikeRiichi Suzuki, Yukio Masumoto
2000Kimio HanawaAkira Ishikawa, Shinzou Fujio
YearUda Prize 
1999Yutaka Nagata
2000Masaki Takematsu