(April 2019)

Yusho Aruga
Shiro Imawaki
Sanae Unoki
Isao Koike
Takashige SugimotoTokai Univ.
Fumitake SekiTsukuba Univ.
Keisuke Taira
Masayuki Mac. Takahashi
Akira TaniguchiSANYO TECHNO MARINE
Toshihiko TeramotoNatural Environment Research
Yoshiaki Toba
Hisasi Mitsuyasu
Toshio YamagataJAMSTEC
Parsons, Timothy R.Inst. of Ocean Scis., Canada