YearJOS PrizeOkada Prize
2011Ichiro YasudaSachihiko Ito, Yusuke Okazaki
2012Atsushi TsudaShinya Kouketsu, Jonaotaro Onodera
2013Shoshiro MinobeHiroki Tokinaga, Fuminori Hashihama
2014Ken FuruyaTakeshi Tamura, Daiki Nomura
2015Kei'ichiro OhshimaYoshinori Sasaki, Yasuaki Tanaka
YearUda Prize 
2011Toshiyuki Awaji
2012Tetsuo Yanagi, Toshiro Saino
2013Takashi Ishimaru
2014Mitsuo Fukuchi
2015Masao Fukazawa